Program

 

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu a miesta konania. 
Zlé počasie nie je dôvodom na zrušenie akcie.

Sponzori a partneri